Biblioteka ZSTiO im. S.Żeromskiego w Częstochowie
 
 
Strona główna
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie

funkcjonuje od początku istnienia szkoły, czyli od 1969 r. W 2002 r. biblioteka    wzbogaciła się o zbiory biblioteczne Zespołu Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki (po połączeniu się szkół). Aktualnie w posiadaniu biblioteki jest 27 tysięcy vol. książek, zbiory multimedialne 150 płyt CD, DVD i kaset VHS oraz 25 tytułów prenumerowanych gazet i czasopism.
            Lokal biblioteczny mieści się na parterze budynku szkoły. Stanowią go dwa stosunkowo nieduże pomieszczenia. Pierwsze od wejścia to Multimedialne Centrum Informacji z 12 stanowiskami komputerowymi. W drugim pomieszczeniu mieszczą się: wypożyczalnia z katalogami (alfabetyczny, rzeczowy wg UKD, zbiorów multimedialnych i kartoteki zagadnieniowe), kącik czytelniczy z 2 stolikami, 2 biurka do pracy nauczycieli bibliotekarzy (z przystawkami na gromadzone teczki tematyczne), zaplecze gospodarcze oraz 53 regały biblioteczne z książkami (w tym 9 przyściennych, aż do sufitu). Część księgozbioru umieszczona jest w niewielkim magazynie, przy bibliotece.
            MCI przeznaczone jest zarówno na indywidualne zajęcia uczniów z wykorzystaniem komputera i Internetu, jak i na lekcje dydaktyczne.

            W bieżącym roku szkolnym 2010/11 w bibliotece pracuje łącznie na 3 etatach 3 nauczycieli bibliotekarzy: mgr Agnieszka Gruszka, mgr Wanda Kałuzińska, mgr Liliana Madejska i  nauczyciel informatyk- mgr Przemysław Palutek.
            Wypożyczanie zbiorów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 - 17:00. W tym samym czasie działa również MCI, nad sprawnością którego sprawuje pieczę nauczyciel informatyk.

            Działania biblioteki i MCI określa Plan pracy biblioteki szkolnej oraz Regulamin biblioteki i Regulamin MCI ( zapoznawani są z nimi uczniowie klas pierwszych na lekcjach informacji czytelniczo medialnej).
            Do systematycznych przedsięwzięć organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy należą:
    kiermasz używanych podręczników (wrzesień październik).
    obchody Święta Bibliotek Szkolnych (październik) konkursy, plakaty, gazetki, indywidualne rozmowy czytelnicze.
    zajęcia z informacji czytelniczo medialnej (realizowane w ramach godzin zastępstw).
    udzielanie porad bibliograficznych uczniom przygotowującym się do prezentacji maturalnej z języka polskiego.
    wykonywanie gazetek tematycznych i okolicznościowych.
    przygotowanie scenariuszy uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
    udział w akcjach prozdrowotnych przeprowadzanych przez Sanepid konkursy, plakaty, happeningi.
    dbanie o wystrój biblioteki i MCI wystawki sezonowe.
    włączanie się w działania edukacyjne i wychowawcze na terenie szkoły np. udział w akcjach promujących szkołę, dniach otwartych dla gimnazjalistów, w komisjach maturalnych.
    współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z innych szkół udział w zebraniach, szkoleniach i konferencjach naukowych nauczycieli bibliotekarzy.
-     zajęcia Koła Dziennikarskiego współpracującego z "Życiem Częstochowskim" - prowadzone są w bibliotece od października 2009 r.